продава Влекач

Scania · G · · · 15 000 €

02.09.2019
ScaniaG
Scania G 440 Evro 5
регистриран
868000
км
15 000,00 €
440
кВт
дизел
автоматична
2
18600
kg
Бял
ретардер/интардер
2
Наличен в Сервиз Скания гр. София. Тел. : за София и Западна България: Милен Занов 0886707888 и ; Анелия Димитрова 0885 204 025 за Източна България Станислав Гюров 0886 601 941. Влекач: Влекач
Герман София - град България

Скания България ЕООД

София, с. Герман, ул. Манастирска воденица №5
1186 София, с. Герман България
0882270043