продава Влекач

Scania · P · · · 27 000 €

30.05.2019
ScaniaP
Scania R440 EEV PDE
регистриран
668000
км
27 000,00 €
440
кВт
дизел
автоматизирана
2
18600
kg
Син
ретардер/интардер
2
Наличен в Сервиз Скания гр. София. Хидравлична система Тел. : за София и Западна България: Милен Занов 0886707888 и ; Анелия Димитрова 0885 204 025 за Източна България Станислав Гюров 0886 601 941. Централна северна България Станимир Колев 0884 231 110 Влекач: Влекач
Герман София - град България

Скания България ЕООД

София, с. Герман, ул. Манастирска воденица №5
1186 София, с. Герман България
0882270043